Siapa Azhari (pembawa pemikiran Al-Azhar – Kairo), Siapa Salafi-Wahabi?

Siapa mahasiswa Al-Azhar yang berseberangan dengan Al-Azhar? Posisi Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan? Apa ideologi dan kurikulum yang diusung Al-Azhar? Alumni yang seperti apa yang diharapkan oleh Al-Azhar?

Akan kita tahu, bagaimana alumni yang dikehendaki Al-Azhar – Kairo – Mesir yang sangat berbeda dengan tuntutan Arab Saudi berkaitan dengan alumninya.

alazhar cairo-

Baca lebih lanjut