Perempuan dan Ziarah Kubur

Kenapa para pengikut Wahaby masih berpegangan pada hadis tersebut padahal salah seorang ulama mereka yang bernama Nashiruddin al-Bani –ahli hadis Wahaby- pernah menyatakan tentang hadis pelaknatan penziarah wanita tadi dengan ungkapan: “Di antara sekian banyak hadis tidak kutemui hadis-hadis yang menguatkan hadis tadi. Sebagaimana tidak kutemui hadis-hadis lain yang dapat memberi kesaksian atas hal tersebut.

Baca lebih lanjut

Ziarah Kubur

Kita kembali akan mengecek kebenaran klaim Ibnu Taimiyah dan kelompok Wahaby yang mengaku sebagai orang-orang yang ingin menghidupkan ajaran Salaf Saleh. Dalam masalah ziarah kubur ternyata para sahabat yang termasuk jajaran utama Salaf Saleh telah melakukannya. Dalam kitab Mustadrak alas shahihain karya al-Hakim an-Naisaburi jilid 1 halaman 532 hadis ke-1392 dinyatakan dari Ibnu Abi Malikah bahwa suatu hari ia pernah mendapati ummul mukminin Aisyah memasuki tempat pemakaman…

Baca lebih lanjut